Program

16:30 Registrering & placering

17:00 Välkomna till bästa AllBrightdagen någonsin!
Michaëla Blomquist (Styrelseordförande AllBright)

 

17:10 Meritokrati slår bastuklubb
Samhället misslyckas idag med att ta tillvara på de bästa talangerna. Trots att kvinnor har dominerat elevplatserna i akademin i decennier är det männen som dominerar samhällets ledande positioner. På vilket sätt ger meritokrati och jämställdhet bättre samhällen och näringsliv? Hur ska politiker och näringsliv gå tillväga för att ta tillvara på alla människors potential?    

Birgitta Ohlsson (Riksdagsledamot FP), Lars Strannegård (Rektor Handels Högskolan Stockholm), Nisha Besara (VD Unga Klara), Sven Hagströmer (Styrelseordförande Avanza & Creades)

 

17:30 Skuggpanel vänder på perspektiven
Erik Arroy Thiam (Expert Ungdomsbarometern), Victoria Percovich (Projektledare Innovationsplattform Malmö)

 

17:40 Forskningen har bevisen
En vanlig myt är att “det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor” och att “kvinnor inte vill bli chefer”. Flera företag och organisationer lägger samtidigt enorma resurser på att rekrytera kvinnor till ledande positioner utan att nå märkvärda resultat. Vad säger experterna? Forskare ger fakta, avslöjar myter och pekar på hinder som stoppar det som “alla” eftersträvar.

Anna Wahl (Professor Kungliga Tekniska Högskolan), Jeaneth Johannson (Biträdande professor Luleå Tekniska Universitet), Nazem Tahvilzadeh (Fil. Dr. Kungliga Tekniska Högskolan)

 

18:00 Rundabordssamtal

18:15 Paus & lättare förtäring

 

18:45 Så kan vi arbeta på riktigt
Många svenska bolag vittnar om jämställd representation bland nyanställda, men få befordrar kvinnor till högre positioner. Likriktning riskerar att föda jet-skandaler där homogena grupper ryggdunkar varandra. Vad händer när företagsledare bestämmer sig för att ta verkligt ansvar för frågan? Och hur skapar vi egentligen en positiv kultur? Med exempel från verkligheten erkänner företagsledarna brister och skapar nya vägar framåt.

Anders Berglund (Sverigechef Google), Eva Swartz Grimaldi (Styrelseordförande Doberman & Norstedts), Katarina Berg (Global HR-direktör Spotify)

 

19:05 Skuggpanel hissar & dissar 
Erik Arroy Thiam (Expert Ungdomsbarometern), Victoria Percovich (Projektledare Innovationsplattform Malmö)

 

19:15 Rundabordssamtal

 

19:30 Prisutdelning av AllBrightpriset 2015

 

20:00 Liveuppträdande & mingel
Simone Moreno och bandet Os Lourinhos

Moderatorer: Amanda Lundeteg (VD AllBright), Mia Odabas (Journalist & Moderator)