Victoria Percovich

Posted on Posted in Paneldeltagare

Victoria Percovich 

Victoria arbetar på Miljöförvaltningen Malmö stad med projektet Innovationsplattform. Inom projektet samlas aktörer och initiativ för att skapa en stark och innovativ utveckling i Malmös miljonprogramsområden. Victoria har stor kunskap och engagemang angående frågor som integration, jämlikhet och hållbar utveckling och kommer därför att passa perfekt i vår granskande skuggpanel. Här kommer hon att få kommentera och anmärka på övriga panelsamtal och på så sätt delge oss sin utbredda kunskap. 

Välkommen 17 november