Lars Strannegård

Posted on Posted in Paneldeltagare

Lars Strannegård 

Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor i företagsekonomi och innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Lars är bland annat Lars Strannegård är vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd.

Välkommen 17 november