Katarina Berg

Posted on Posted in Paneldeltagare

Katarina Berg 

Katarina innehar positionen som global HR-direktör på Spotify sedan 2013. Till Spotify kom hon från rollen som HR-chef på Rusta och hon har även innan dess innehaft en rad tunga HR uppdrag. Katarina har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsplatskulturer och betonar gärna att frågan om kultur inte enbart är en HR-fråga utan en fråga om att investera i företagets fortsatta framgång. 

Välkommen 17 november