Erik Arroy Thiam

Posted on Posted in Paneldeltagare

Erik Arroy Thiam 

Erik är expert på ungdomsbarometern som bland annat arbetar med att kartlägga ungas attityder och åsikter om olika samhällsfrågor. Han har tidigare varit ordförande i Sveriges förenade studentkårer och har en tydlig koppling till det unga civilsamhället och det blivande näringslivet – studenterna. Erik kommer under AllBrightdagen 2015 att utgöra en av två experttyckare i vår skuggpanel. Här kommer han att granska och kommentera de övriga panelsamtalen för att lyfta diskussionerna ytterligare. 

Välkommen 17 november