Anna Wahl

Posted on Posted in Paneldeltagare

Anna Wahl

Anna Wahl är professor i genus, organisation och ledning vid industriell ekonomi och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anna har länge bedrivit forskning med fokus på ledarskap ur ett genusperspektiv och är en stark röst i den offentliga debatten om varför kvinnor är underrepresenterade på maktpositioner. Under AllBrightdagen 2015 får vi ta del av Annas kunskaper, erfarenheter och vad hennes omfattande forskning visar. 

Välkommen 17 november