Paneldeltagare

Nisha Besara

VD, Unga Klara

Nisha Besara tillträder positionen som vd på Unga Klara den 1 november i år. Innan dess kommer hon från tjänsten som general manager på Postkodslotteriets kulturstiftelse och hon har även grundat och varit chefredaktör för nättidningen dagens arena. 

Birgitta Ohlsson

Riksdagsledamot

Birgitta Ohlsson är riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Folkpartiet. Hon har tidigare innehaft positionen som Sveriges EU- och demokratiminister och har ett starkt engagemang för frågor om jämställdhet, frihet och demokrati.

Anders Berglund

Sverigechef Google

Anders är sedan 2014 Sverigechef för det internationella storföretaget Google. Han kommer från en tidigare position som försäljningsdirektör och vd på Schibsted Sales och innan dess från en roll som försäljningsdirektör på Aftonbladet.

Anna Wahl

Professor KTH

Anna Wahl är professor i Genus, organisation och ledning vid Industriell ekonomi och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anna är en stark röst i debatten om varför kvinnor är kraftigt underrepresenterade på maktpositioner. 

Victoria Percovich

Malmö Innovation platform

Victoria arbetar på Miljöförvaltningen Malmöstad med projektet Innovationsplattform. Victoria har stor kunskap och engagemang angående frågor som integration, jämlikhet och hållbar utveckling.

Lars Strannegård

Rektor Handelshögskolan i Stockholm

Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor i företagsekonomi och innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Eva Swartz Grimaldi

Styrelseordförande Norstedts

Eva innehar en rad tunga styrelseuppdrag bland annat som ordförande i både Norstedts och Doberman. Hon är dessutom vd för Bianchi Café and Cycles och har tidigare innehaft flertalet chefspositioner inom tv och media. 

Nazem Tahvilzadeh

Filosofie Doktor

Nazem är fil. Dr. i offentlig förvaltning via Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är nu verksam på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Hans forskning rör sig kring teman som representation, urban politik, den offentliga förvaltningens organisering och hållbar utveckling.

Katarina Berg

HR-direktör Spotify

Katarina innehar positionen som vice vd, global HR på Spotify sedan 2013. Till Spotify kom hon från rollen som HR-chef på Rusta och hon har även innan dess innehaft en rad tunga HR uppdrag. 

Erik Arroy Thiam

Expert Ungdomsbarometern

Erik är expert på Ungdomsbarometern som bland annat arbetar med att kartlägga ungas attityder och åsikter i olika samhällsfrågor. Han har tidigare varit ordförande i Sveriges förenade studentkårer.

Jeaneth Johansson

Biträdande professor LTU

Jeaneth Johansson är biträdande professor i entreprenörsskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet. Under 2015 har hon varit aktuell med rapporten ”Under ytan- Hur går snacket och vem får pengarna?”. 

Sven Hagströmer

Styrelseordförande Avanza & Creades

Sven har en rad styrelseuppdrag och är ordförande i Creades och Avanza. Han har länge varit aktivt engagerad i jämställdhetsdebatten och är finansiär av stiftelsen AllBright.